Vastgeroeste gewoontes

Automatische piloot

Vanuit de psychologie weten we dat hoe vaker we iets doen, hoe meer een gewoonte er in slijt en hoe vaker we iets onbewust doen. Als u elke dag de deur uitgaat en de deur op slot doet, dan doet u dat op enig moment zo op de automatische piloot, dat u zich niet meer kunt herinneren of u de deur echt op slot heeft gedaan.

Dat geldt voor ons allemaal. Zo hoeven we niet op elk moment van de dag keuzes te maken:

hoe rijd ik nu weer naar mijn werk?

welke boodschappen doe ik in mijn karretje?

kijk ik TV of niet?

doe ik nog even een spelletje op mijn mobiele telefoon of rook ik nog een sigaret?

U kunt zich voorstellen dat de ene gewoonte beter voor u is dan de andere.

Bewust worden van acties

Het is vaak lastig om vastgeroeste gewoontes te veranderen.
Een goede stap is het afstappen van de automatische piloot en bewust te worden van de acties die eigenlijk vanzelfsprekend (automatisch) zijn. Zodra activiteiten bewuster worden gedaan, is het makkelijker om van bepaalde gewoontes af te komen.

Wij kunnen u daarbij helpen!